Socha sv. Jana Nepomuckého

Potštejn-socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince (18 Kb) 

Žulová socha na podstavci se nachází se v parčíku na severovýchodní straně kostela a je cca 3 m vysoká.
Památka pochází z roku 1715 od purkrabí Hynka Pešiny,
s nápisem: Orodovnice náš, Jene blahoslavený, přijmi modlitby naše srdcem k Tobě konány, chraň nás, dokud zde živi jsme, od hanby a zle pověsti, pak po smrti duše naše veď do věčné radosti. Amen.
 

Zavřít okno